Korona półmaratonów wyszehradu

Ostatnia aktualizacja: 28.09.2017

Regulamin Korony Półmaratonów Wyszehradu

§ 1

Organizatorem KORONY PÓŁMARATONÓW WYSZEHRADU (w skrócie „KPW”), jest Stowarzyszenie Travel2Run, będące pomysłodawcą i właścicielem praw do przedsięwzięcia oraz znaków towarowych powiązanych z klasyfikowaniem i certyfikowaniem uczestników.

§ 2

Niniejszy Regulamin dotyczy uczestnictwa w następujących biegach:

Lp. Data Nazwa biegu Miasto Strona internetowa
1 Kwiecień Bratislava Half Marathon Bratysława (SK) www.bratislavamarathon.com
2 Kwiecień Prague Half Marathon Praga (CZ) www.runczech.com
3 Kwiecień Pardubicky Vinarsky Pulmaraton Pardubice (CZ) www.pardubickyvinarskypulmaraton.cz
4 Kwiecień Spring Half Marathon Budapeszt (HU) www.springhalfmarathon.runinbudapest.com
5 Czerwiec Mattoni Olomouc Half Marathon Ołomuniec (CZ) www.runczech.com
6 Czerwiec Półmaraton Solidarności Lublin (PL) www.pkopolmaratonsolidarnosci.pl
7 Sierpień Rajecky Polmaraton Rajec (SK) www.rajeckymaraton.sk
8 Sierpień Półmaraton Szczecin Szczecin (PL) www.halfmarathon.szczecin.pl
9 Wrzesień Usti nad Labom Half Marathon Ujście nad Łabą (CZ) www.runczech.com
10 Wrzesień Wizz Air Budapest Half Marathon Budapeszt (HU) halfmarathon.runinbudapest.com
11 Wrzesień Trenciansky Polmaraton Trencin (SK) www.trencianskypolmaraton.sk
12 Wrzesień Tyski Półmaraton Tychy (PL) www.tyskipolmaraton.pl
13 Październik Silesia Półmaraton Katowice (PL) silesiamarathon.pl
14 Październik Kosice Peace Half Marathon Koszyce (SK) www.kosicemarathon.com
15 Październik Szamotuły Półmaraton Szamotuły (PL) www.samsunghalfmarathon.com
16 Listopad Półmaraton Gdańsk Gdańsk (PL) polmaratongdansk.pl
17 Grudzień Półmaraton Św. Mikołajów Toruń (PL) biegmikolajow.pl

§ 3

Aby zostać pozytywnie zweryfikowanym jako Zdobywca KPW, należy w ciągu 3 lat ukończyć 6 półmaratonów z przedstawionej w § 2 listy, z zastrzeżeniem, że w każdym z Państw (Czechy, Polska, Słowacja, Węgry) należy ukończyć przynajmniej 1 półmaraton. Czas między pierwszym, a ostatnim z ukończonych półmaratonów nie może być dłuższy niż 36 miesięcy a kolejność pokonywania półmaratonów jest dowolna.

§ 4

Lista półmaratonów podana w § 2 może ulegać zmianom w kolejnych latach i będzie weryfikowana każdego roku do końca listopada. W przypadku czasowego lub całkowitego zaprzestania organizacji któregoś z ww. półmaratonów, bądź wykreślenia go z listy, nie ma konieczności zastępowania go innym półmaratonem przez osoby, które taki półmaraton ukończyły. Na potrzeby weryfikacji KPW zaliczenie takiego półmaratonu będzie akceptowane przez 3 lata od dnia ukończenia.

§ 5

Aby uzyskać tytuł Zdobywcy KPW po spełnieniu warunków opisanych w § 3 należy w celu weryfikacji:

  • wypełnić wniosek znajdujący się na stronie www.travel2run.pl
  • przesyłać skan/zdjęcie własnoręcznie podpisanego wniosku na adres mailowy: wojtek@travel2run.pl lub listownie na adres: Stowarzyszenie Travel2Run, ul. Kościuszki 35, 44-100 Gliwice
  • uiścić opłatę w wysokości 95PLN za weryfikację wniosku oraz przyznanie pakietu Zdobywcy KPW na rachunek bankowy:

Stowarzyszenie Travel2Run
Raiffeisen Bank Polska S.A
62 1750 0012 0000 0000 3708 0438
W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko, rok urodzenia z dopiskiem KPW.

§ 6

Każdy z wnioskodawców po spełnieniu warunków opisanych w § 3 i § 5 otrzyma pakiet Zdobywcy KPW składający się z medalu, dyplomu i pamiątkowej koszulki. Pakiet zostanie wysłany na adres wskazany we wniosku.

§ 7

Każdy nadesłany i opłacony wniosek zostanie zweryfikowany w ciągu 14 dni od daty otrzymania, a pozytywna weryfikacja będzie skutkowała umieszczeniem wnioskodawcy na liście Zdobywców KPW dostępnej na stronie www.travel2run.pl

§ 8

W przypadku nadesłania wniosku bez uiszczonej opłaty, o której mowa w § 5, wniosek zostanie zweryfikowany, ale do czasu zaksięgowania środków na rachunku Organizatora wnioskodawca nie zostanie wpisany na listę Zdobywców KPW, ani nie otrzyma Pakietu Zdobywcy KPW.

§ 9

Weryfikacja wniosków odbywa się 2 razy w roku, tj. 30 czerwca i 31 grudnia. Wnioski przesłane po tych terminach będą weryfikowane dopiero przy kolejnej turze. W przypadku dużej ilości nadesłanych wniosków, Organizator dopuszcza możliwość dodatkowej weryfikacji w innym terminie.

§ 10

Adresem kontaktowym w sprawach Korony Półmaratonów Wyszehradu jest: wojtek@travel2run.pl

§ 11

W przypadku reklamacji lub spraw niewymienionych w Regulaminie decyzję ostateczną podejmuje Organizator KPW.