Nasze Projekty

Nasze Projekty

Postaw na Lewka

lewekPiknik Charytatywny Postaw na Lewka

W ciągu dwóch edycji zebraliśmy prawie 60 tysięcy złotych na pomoc i leczenie Pawła Lewka, chorego na nieuleczalną, genetyczną chorobę Buergera. Paweł do dnia dzisiejszego przeszedł już kilkanaście amputacji, jeździ na wózku i samotnie wychowuje syna oraz opiekuje sie chorą mamą. Każda złotówka to dla nich bezcenna pomoc. Bądźcie z nami po raz trzeci!

Cele imprezy

Celem głównym biegu charytatywnego jest zbiórka funduszy na leczenie, rehabilitacje oraz poprawienie standardu życia niesamowitego człowieka Pawła Lewka oraz jego rodziny.
Popularyzacja i upowszechnianie biegania oraz Nordic Walking jako najprostszych form aktywności ruchowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Zachęcanie nieaktywnych dotąd osób do rozpoczęcia i kontynuowania ćwiczeń fizycznych.
Propagowanie idei zdrowego trybu życia.

Termin i miejsce

 • 3 czerwca 2017 roku, godz. 10:30, Dolina Trzech Stawów – lotnisko Muchowiec, Katowice
 • Miejsce oraz szczegółowa trasa jest dostępna na stronie internetowej Organizatora: http://postawnalewka.pl.
 • Długość trasy biegu głównego do wyboru: 5, 10 i 15 km (trasa: Pętla 5 km).
 • Długość trasy dla NW do wyboru: 5 km/10 km (trasa: Pętla 5 km ).
 • Odbiór pakietów startowych w dniu Pikniku w biurze zawodów będzie możliwy w godz. 8-10

Zasady uczestnictwa

 • W biegu głównym oraz NW prawo startu mają osoby, które do dnia rozpoczęcia biegu ukończą 16 lat.
 • Uczestniczy poniżej 18 roku życia zostaną dopuszczeni do startu  pod warunkiem podpisania oświadczenia (w Biurze Zawodów) przez opiekuna prawnego o starcie dziecka na odpowiedzialność opiekuna prawnego.
 • Do zawodów dopuszczone będą osoby, które zgłoszą się poprzez formularz zgłoszeniowy i uiszczą opłatę startową.
 • Wszyscy uczestnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095).
 • Podczas zawodów obowiązuje limit czasowy 2,5 godziny.
 • Automatyczny pomiar czasu odbędzie się przy wykorzystaniu chipa (zwrotnego) wydawanego wraz z pakietem startowym. Warunkiem wzięcia udziału w klasyfikacji biegu oraz NW jest oddanie chipa po ukończeniu biegu.
 • Uczestnicy przyjmują do wiadomości, iż udział w zawodach Postaw na Lewka wiąże się z wysiłkiem fizycznym i potencjalnym ryzykiem oraz zagrożeniem wypadkami, odniesieniem obrażeń i urazów ciała, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 • Uczestników startu NW obowiązują przepisy Polskiego Stowarzyszenia NW.
 • Organizator nie zapewnia ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni oraz na terenie obiektu.
 • W ramach pakietu startowego zawodnicy otrzymają: agrafki, numer startowy, chip zwrotny, wodę i napoje izotoniczne w trakcie i po zakończeniu zawodów, pamiątkowy medal na mecie oraz posiłek.

Zgłoszenia

 • Zapisy przyjmowane będą poprzez formularz zgłoszeniowy, który będzie dostępny na stronie http://postawnalewka.pl
 • Organizator ustala limit uczestników na 800 osób. O udziale uczestników w biegu i zawodach NW decyduje kolejność zgłoszeń, potwierdzonych wpłatą, za datę zgłoszenia uważa się moment wpłynięcia wpisowego na konto bankowe.
 • Zgłoszenia przyjmowane będą na stronie internetowej do dnia 01.06.2016 r. Po tym dniu możliwość rejestracji tylko  biurze zawodów.
 • Za osobę zgłoszoną uważa się każdego, kto wypełni formularz rejestracyjny i wpłaci pieniądze na konto. O umieszczeniu zawodnika na liście startowej decyduje kolejność wpłat.
 • Wysokość wpłaty i termin płatności: podamy wkrótce

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież