Postaw na lewka

Piknik Charytatywny Postaw na Lewka

W ciągu dwóch edycji zebraliśmy prawie 60 tysięcy złotych na pomoc i leczenie Pawła Lewka, chorego na nieuleczalną, genetyczną chorobę Buergera. Paweł do dnia dzisiejszego przeszedł już kilkanaście amputacji, jeździ na wózku i samotnie wychowuje syna oraz opiekuje się chorą mamą. Każda złotówka to dla nich bezcenna pomoc. Bądźcie z nami po raz trzeci!

Piknik Charytatywny Postaw na Lewka

Cele imprezy

Celem głównym biegu charytatywnego jest zbiórka funduszy na leczenie, rehabilitacje oraz poprawienie standardu życia niesamowitego człowieka Pawła Lewka oraz jego rodziny. Popularyzacja i upowszechnianie biegania oraz Nordic Walking jako najprostszych form aktywności ruchowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Zachęcanie nieaktywnych dotąd osób do rozpoczęcia i kontynuowania ćwiczeń fizycznych. Propagowanie idei zdrowego trybu życia.

Termin i miejsce

3 czerwca 2017 roku, godz. 10:30, Dolina Trzech Stawów – lotnisko Muchowiec, Katowice
Miejsce oraz szczegółowa trasa jest dostępna na stronie internetowej Organizatora: http://postawnalewka.pl.
Długość trasy biegu głównego do wyboru: 5, 10 i 15 km (trasa: Pętla 5 km).
Długość trasy dla NW do wyboru: 5 km/10 km (trasa: Pętla 5 km ).
Odbiór pakietów startowych w dniu Pikniku w biurze zawodów będzie możliwy w godz. 8-10

Zasady uczestnictwa

W biegu głównym oraz NW prawo startu mają osoby, które do dnia rozpoczęcia biegu ukończą 16 lat.
Uczestniczy poniżej 18 roku życia zostaną dopuszczeni do startu pod warunkiem podpisania oświadczenia (w Biurze Zawodów) przez opiekuna prawnego o starcie dziecka na odpowiedzialność opiekuna prawnego.
Do zawodów dopuszczone będą osoby, które zgłoszą się poprzez formularz zgłoszeniowy i uiszczą opłatę startową.
Wszyscy uczestnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095).
Podczas zawodów obowiązuje limit czasowy 2,5 godziny.
Automatyczny pomiar czasu odbędzie się przy wykorzystaniu chipa (zwrotnego) wydawanego wraz z pakietem startowym. Warunkiem wzięcia udziału w klasyfikacji biegu oraz NW jest oddanie chipa po ukończeniu biegu.
Uczestnicy przyjmują do wiadomości, iż udział w zawodach Postaw na Lewka wiąże się z wysiłkiem fizycznym i potencjalnym ryzykiem oraz zagrożeniem wypadkami, odniesieniem obrażeń i urazów ciała, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
Uczestników startu NW obowiązują przepisy Polskiego Stowarzyszenia NW.
Organizator nie zapewnia ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni oraz na terenie obiektu.
W ramach pakietu startowego zawodnicy otrzymają: agrafki, numer startowy, chip zwrotny, wodę i napoje izotoniczne w trakcie i po zakończeniu zawodów, pamiątkowy medal na mecie oraz posiłek.

Zgłoszenia

Wysokość wpłaty i termin płatności: podamy wkrótce
Zapisy przyjmowane będą poprzez formularz zgłoszeniowy, który będzie dostępny na stronie http://postawnalewka.pl
Organizator ustala limit uczestników na 800 osób. O udziale uczestników w biegu i zawodach NW decyduje kolejność zgłoszeń, potwierdzonych wpłatą, za datę zgłoszenia uważa się moment wpłynięcia wpisowego na konto bankowe.
Zgłoszenia przyjmowane będą na stronie internetowej do dnia 01.06.2016 r. Po tym dniu możliwość rejestracji tylko biurze zawodów.
Za osobę zgłoszoną uważa się każdego, kto wypełni formularz rejestracyjny i wpłaci pieniądze na konto. O umieszczeniu zawodnika na liście startowej decyduje kolejność wpłat.