Stowarzyszenie

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Travel2Run

Stowarzyszenie Travel2Run powstało na gruncie doświadczeń, marzeń i inspiracji dwóch pasjonatów podróży i biegania. Wojtek i Mateusz to zapaleni maratończycy podróżnicy, którzy stoją za powstaniem projektu. Mając mnóstwo ambicji i pomysłów, Travel2Run stara się zarażać pozytywną energią, pasją i miłością do aktywnego wypoczynku, oraz poznawania świata. Travel2Run wskazuje potencjalną drogę samorealizacji, sposoby spełniania marzeń, realizacji pasji, wyznaczania kierunków. Promując połączenie aktywnego stylu życia z turystyką i poznawaniem regionu nie tylko Śląska, ale też całego świata, chcemy nadać nowy sens życiu, wszystkim tym, którzy chcieliby skorzystać z naszych wskazówek i doświadczeń. Wierzymy, że nasze propozycje znajdą uznanie i będą cieszyły się zainteresowaniem. Poprzez nasze projekty, akcje i działania, chcemy też wspierać lokalną społeczność, przedsiębiorczość i potrzebujących. Przez dekadę profesjonalnego działania na polu turystyki i organizacji eventów, nauczyliśmy się wiele i równie wiele chcemy przekazać. Nasze wydarzenia cieszyły się zainteresowaniem tysięcy osób, a nasze akcje wsparły potrzebujących na dziesiątki tysięcy złotych. Teraz chcemy pójść o krok dalej, by działać bardziej profesjonalnie, na szerszą skalę, dla dobra biegaczy, podróżników i wszystkich tych, którzy mają ochotę przeżyć coś wyjątkowego. Może nawet zmienić swoje życie, szukając inspiracji, motywacji, sposobu.

Biegamy by podróżować. Podróżujemy by biegać. Nie tylko po Śląsku.

STOWARZYSZENIE PROWADZI DZIAŁANIA W ZAKRESIE:
A. DZIAŁALNOŚCI CHARYTATYWNEJ;
B. DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH;
C. KULTURY I SZTUKI;
D. WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ;
E. EDUKACJI;
F. TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA;
G. OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA;
H. PROMOCJI I ORGANIZACJI WOLONTARIATU;
I. UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY WOLNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA ORAZ SWOBÓD OBYWATELSKICH;
J. POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB;
K. DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM;
L. DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W ZAKRESIE ICH DZIAŁALNOŚCI W SFERZE POŻYTKU PUBLICZNEGO.

Dane rejestrowe:

STOWARZYSZENIE TRAVEL2RUN

ul. TADEUSZA KOŚCIUSZKI nr 35
44-100 GLIWICE
POLSKA

REGON: 367038171, NIP: 6312669615, KRS: 0000673368

RACHUNKI BANKOWE:

62 1750 0012 0000 0000 3708 0438 (PLN)
15 1750 0012 0000 0000 3708 0508 (EUR)
43 1750 0012 0000 0000 3708 0586 (USD)