Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Travel2Run

Stowarzyszenie Travel2Run powstało na gruncie doświadczeń, marzeń i inspiracji dwóch pasjonatów podróży i biegania. Wojtek i Mateusz to zapaleni maratończycy podróżnicy, którzy stoją za powstaniem projektu. Mając mnóstwo ambicji i pomysłów, Travel2Run stara się zarażać pozytywną energią, pasją i miłością do aktywnego wypoczynku, oraz poznawania świata. Travel2Run wskazuje potencjalną drogę samorealizacji, sposoby spełniania marzeń, realizacji pasji, wyznaczania kierunków. Promując połączenie aktywnego stylu życia z turystyką i poznawaniem regionu nie tylko Śląska, ale też całego świata, chcemy nadać nowy sens życiu, wszystkim tym, którzy chcieliby skorzystać z naszych wskazówek i doświadczeń. Wierzymy, że nasze propozycje znajdą uznanie i będą cieszyły się zainteresowaniem. Poprzez nasze projekty, akcje i działania, chcemy też wspierać lokalną społeczność, przedsiębiorczość i potrzebujących. Przez dekadę profesjonalnego działania na polu turystyki i organizacji eventów, nauczyliśmy się wiele i równie wiele chcemy przekazać. Nasze wydarzenia cieszyły się zainteresowaniem tysięcy osób, a nasze akcje wsparły potrzebujących na dziesiątki tysięcy złotych. Teraz chcemy pójść o krok dalej, by działać bardziej profesjonalnie, na szerszą skalę, dla dobra biegaczy, podróżników i wszystkich tych, którzy mają ochotę przeżyć coś wyjątkowego. Może nawet zmienić swoje życie, szukając inspiracji, motywacji, sposobu.

Biegamy by podróżować. Podróżujemy by biegać.

Stowarzyszenie prowadzi działania w zakresie:

działalności charytatywnej;
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
kultury i sztuki;
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
edukacji;
turystyki i krajoznawstwa;
ochrony i promocji zdrowia;
promocji i organizacji wolontariatu;
upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich;
pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
działalności na rzecz organizacji pozarządowych w zakresie ich działalności w sferze pożytku publicznego.

Dane rejestrowe

STOWARZYSZENIE TRAVEL2RUN
ul. TADEUSZA KOŚCIUSZKI nr 35
44-100 GLIWICE
POLSKA

REGON: 367038171, NIP: 6312669615, KRS: 0000673368

RACHUNKI BANKOWE:
62 1750 0012 0000 0000 3708 0438 (PLN)
15 1750 0012 0000 0000 3708 0508 (EUR)
43 1750 0012 0000 0000 3708 0586 (USD)